Doe meer met talent

 Heeft u zicht op al het talent dat er te vinden is in uw organisatie? Bent u zich bewust van het belang van talentontwikkeling? Wilt u ook dat uw mensen in een flow komen en zich gelukkig prijzen om voor uw organisatie te mogen werken? Tijd voor een kop koffie dan…


Het verhaal


Op maandag 4 november 2013 vond in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen de MKB dag Limburg plaats. De middag en avond stonden in het teken van verandering en begon met een presentatie ‘Shift Happens, een Wereld in Transformatie’ van trendwatcher Ruud Veltenaar.


In een van de middagsessies nam Jan Maarten Rovers (toen nog werkzaam bij Manpower) tijdens een workshop zijn gehoor mee in de veranderende wereld van werk. Manpower, een groot wereldwijd opererend uitzendbureau, stelt in hun whitepaper dat wij terecht zijn gekomen in de Human Age. Na het industriële en het technologische tijdperk is het nu tijd voor het menselijk tijdgewricht. Manpower noemt dat ‘van kapitalisme naar talentisme’, waarin talent de ware motor is van de economische groei. In die visie is talent aantrekken, stimuleren en ontwikkelen een van de groots uitdagingen die voor ons ligt. Manpower heeft als praktische uitwerking een generiek organisatieadvies aan profit organisaties: het tien knoppenplan.

Duurzame groei gaat over de transitie van kapitaalmanagement naar talentmanagement, eigenlijk een soort moderne doorvertaling van het aloude menselijke kapitaal in iedere organisatie.

Een bedrijfsstrategie van lange termijn plannen naar flexibel ondernemen. Het vastleggen van een lange termijn koers vereist dat plannen en processen voortdurend moeten worden aangepast. Werken vanuit een visie en gedeelde waarden vraagt adaptief vermogen van het personeel.

De organisatiestructuur verandert van Organogram naar Communities. Door moderne communicatiemiddelen ontstaan zowel binnen als buiten de organisatiestructuur dwarsverbanden en verbindingen. Dat vraagt om management vanuit vertrouwen en minder vanuit control.

De talenstrategie, van functies naar ondernemers. In deze omgeving waarin de focus ligt op talent ontstaat meer creativiteit, nieuwsgierigheid en is meer eigen verantwoor5delijkheid gewenst.

Van marktbewerking naar exploreren. Eisen en behoeften van afnemers veranderen, net zoals de samenleving aan verandering onderhevig is. Luisteren naar de klant wordt essentieel en komt in de plaats van push strategieën.

Het leiderschap verandert van leiden naar samenwerken. Minder regels en meer ruimte, zijn met name de behoeften van jonge instromers. Het aanmoedigen van samenwerken is hierin essentieel..

Gezamenlijke doelen vraagt om lerende teams in plaats van teamsturing. Motivatie en betrokkenheid worden ontleend aan de hogere doelen en liggen verankerd in zingeving.

Talent inzet: van openstaande vacatures naar aanwezig talent. Zicht krijgen op de potentie van aanwezige talenten in huis en ook daarbuiten en klussen koppelen aan dat talent.

Opleiden betekent ‘een leven lang blijven leren’. Dit verhoogt uiteindelijke de duurzame inzetbaarheid.

Technologie inzetten om werkprocessen te ondersteunen en innovatie te stimuleren.

Als het belangrijkste instrument om die tien knoppen te bedienen en de zaak in beweging te krijgen ziet Manpower de dialoog. The Human Age is hier te bekijken en/of te downloaden.


Reflectie.
Ik ben groot voorstander van het benutten en aanboren van talenten. Iedereen heeft unieke talenten waarmee hij of zij zich helemaal ik kan verliezen. Of het nu gaat over een hobby of werk, als je dichtbij je talent kunt werken kom je in een heerlijke flow. En dat is in de werksituatie nog wel eens anders. Dit tien puntenplan is op onderdelen toegespitst op profit organisaties. ‘Knop 5’ gaat bijvoorbeeld over marktwerking. Een overheid, mijn werkgever bijvoorbeeld, is per definitie geen bedrijf en het verdienmodel bestaat er in ons geval uit dat we al onze bestuurlijke, politieke en ambtelijke inspanningen (samen met onze partners) terugvertaald willen zien in een (nog) betere samenleving. En samenleving met volop boeiend en ook duurzaam werk, mooi en gezond wonen, heerlijk recreëren, prachtig landschap en mooie natuur, super grensverleggend cultureel aanbod, goede aantrekkelijke opleidingen en een demografische opbouw in balans met zorg op maat en voor elkaar.

Er zitten in het knoppenplan dus ook voor overheden voldoende aanknopingspunten. Een overheid wil zich immers ook blijven doorontwikkelen, beter samenwerken, integrale en maatschappelijk relevante producten maken, als ambtenaar werk doen dat aansluit bij jouw talent, ruimte bieden aan persoonlijke ontwikkelingen, en een zinvolle bijdrage leveren aan die samenleving. Het is immers ook onze eigen leefomgeving waarvoor we knokken.