HPW

HPW: High Performance Workcommunities is een methode om te komen tot een betere en meer doelgerichte performance van uw werkgemeenschap. De methode is een co-productie (zie verder). Het maakt uw team meer bewust van de hogere doelen, resulteert in een betere spirit en maakt uw mensen meer omgevingsbewust. Daarom ook ‘werkgemeenschap’ omdat hulpbronnen vaak buiten uw team/organisatie voor het oprapen liggen, alleen zien we ze niet (meer). Voor met name technici die vol vakbekwaamheid zich op hun eigen taak storten, is dit vaak een eye-opener.


Het verhaal.
We hebben geadviseerd, gecoacht, (veel) gesprekken gevoerd, whiteboards vol gebrainstormd, foto’s gemaakt, plezier gehad en geleerd. Deze ervaring willen we (Eric Casters en Bart Pastoor) delen. Wij hebben deze ervaring op een aantal handgeschreven sheets doorvertaald naar een advies. Hoe werk je toe naar een werkgemeenschap, die optimaal presteert? Doe er je voordeel mee. Reacties en ervaringen stellen we op prijs.


November 2014
Eric Casters en Bart Pastoor