Strategisch communiceren

Een BHAG (Big Hairy Audacious Goal) is een droomdoel dat ogenschijnlijk onhaalbaar lijkt, maar mensen in uw team of organisatie op het puntje van hun stoel krijgt. Strategische communicatie begint met zo’n droomdoel. En hier ligt duidelijk een link met de ‘why-how-what‘ filosofie. Die combinatie maak ik samen met u en uw mensen en het levert een vertrekpunt op voor een voor u interessante reis langs uw huidige doelen naar een herijkte versie.


Het verhaal

Strategisch communiceren kun je leren. Dat zou zomaar de titel van een workshop of cursus kunnen zijn. Even Googelen. Nee bestaat nog niet (dat is ook de kennis van nu). Dan schrijf ik het wel voor je op. In dit blog neem ik je mee hoe ik ervaringsdeskundige op dit gebied ben geworden. Hoe? Door ogen en oren open te zetten, te leren van je relaties en nu komt de succesfactor: door het gewoon te doen en te delen!

Droomdoel.


Begin voor jezelf met het formuleren van jouw droomdoel (als ik schrijf jij en jouw, kan dat ook slaan op jouw organisatie). Een BHAG (Big Hairy Audacious Goal, oftewel ruwharig droomdoel) is essentieel. Een stip op de horizon is van belang om je reis daarop af te stemmen. En die reis is al een avontuur op zich, en zeker geen rechte lijn van A naar B. Het is als organisatie lastig communiceren zonder helder geformuleerd doel. Simpel voorbeeld: Het is al makkelijker te zeggen ‘ik ga naar Amsterdam’ als ‘ik ga naar een plaats ergens in Noord-Holland’. Het vraagt al om meer woorden en het is volstrekt onduidelijk waar je me dan kunt vinden. Hoe ik naar Amsterdam ga is in dit stadium volstrekt oninteressant, dat komt later aan de orde. Dus vliegtuig, trein of boot (vrij naar Rowen Hèze), het maakt als je jouw doel formuleert niet uit. Dat geeft ook direct een ruimtelijke en chronologische vrijheid.

 April 2010


In 2010 namen we als Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) een stevig besluit. We besloten ons beleid over een andere boeg te gaan gooien. We hebben toen de kwantitatieve doelstellingen (max zoveel doden en ziekenhuisgewonden in jaar huppeldepup) ter zijde geschoven. Afscheid genomen van de ‘maakbare veiligheid’. We hebben toen een 180º paradigma shift gemaakt. We zijn vanaf dat moment gaan koersen op NUL ernstige verkeersslachtoffers. Dat was vanaf dat moment onze BHAG. ‘Maak van de nul een punt’ was onze pay-off. Als ik de missie visie en strategie nog eens lees dat we destijds hebben opgesteld, word ik opnieuw vrolijk.  Mooie tijd. Alles en iedereen van het ROVL ademde vanaf dat moment de ‘nul’ uit. Van logo, website, huisstijl, kwartaalfolder, awards, uitingen, meerjarenplan, missie, visie en strategie. Consistentie is super belangrijk. Met het hele team hebben we de boodschap en onze missie met passie en beleving uitgedragen. Bewustwording door herhaling van de boodschap. Overal en op elk moment.

3 jaar


Dat denken over een andere doelstelling en aanpak kwam niet per donderslag aan een heldere hemel. Daar zijn zeker drie jaar van denken, sonderen, presenteren, prikkelen, bijslijpen, schrijven, verbeelden en niet onbelangrijk, weerstand overwinnen aan vooraf gegaan. Door het probleem (teveel verkeersslachtoffers) uit de context van de ‘verkeersveiligheidswereld’ te halen is ons denken wél in een stroomversnelling terecht gekomen. Letterlijk door mensen uit te nodigen om mee te denken. Kunstenaars, vormgevers, captains of Industry, architecten, docenten, vrij-denkers heb ik deelgenoot gemaakt van mijn dilemma. En zie wat er uit deze wonderlijke koker van creativiteit is ontstaan. Mensen die destijds hun kostbare tijd aan ons hebben geschonken: ik ben jullie eeuwig dankbaar! Niet in het minst voor het grote plezier dat we samen hebben beleefd.

 #Mvd01.


Maak van de nul een punt, was dus onze ‘slagzin’ waarmee we duidelijk wilden maakten waarvoor wij stonden en nog steeds staan. Nul verkeersslachtoffers. Je bereikt dat alleen als we daar samen een punt van maken, en niet door het op het bordje van de overheid te leggen. ‘Ho, wacht even, daar is de overheid toch voor?’ was de reflex. Je begrijpt dat in de wereld van statistieken, wetenschappelijke onderbouwing van effecten van maatregelen, drempels, de aanpak via infrastructuur en handhaving (zichtbaar en maakbaar) deze op het oog softe doelstelling vooralsnog niet op veel applaus kon rekenen.

 Dan is de strategie niet om die wereld te veranderen. Dat leek hetzelfde als de Aarde rond te verklaren terwijl iedereen denkt dat die plat is. De strategie bestond eruit om de samenleving te gaan interesseren en te mobiliseren. Ik heb toen besloten om te gaan twitteren. Ik heb in april 2010 mijn account aangemaakt. En ben begonnen om met de hashtag #Mvd01. mijn volgers (dat zijn er inmiddels 2300) nieuwsgierig te maken. Vragen die ik kreeg (wat betekent dat?) beantwoorden (webcare) en er blogs over schrijven. Dat leidde tot steeds meer vraag, enthousiasme, steun. Ik gaf overal presentaties. Steeds meer mensen en organisaties namen het idee over en steunden onze missie om toe te werken naar die stip op de horizon. Anno 2014 is het voor veel provincie ook staand beleid. De platte wereld wordt langzaam maar zeker rond. Hoezo nul :)

Nominatie


Maak van de nul een punt, en de hele omslag van sturen, regelen, straffen en afdwingen, naar loslaten, verbinden, belonen en verleiden, heeft verkeersveiligheid een andere dimensie gegeven. Hoe groot die impact is, mag blijken dat ik nu ben genomineerd als dé verkeersprofessional van 2014. Wat een mooie beloning vanuit de nieuwe wereld. En dat terwijl ik eind 2012 gestopt ben als secretaris van het ROVL. Gezien de bijzin (waarom ik genomineerd ben) snap ik het wel. Het gaat over een andere mindset. En in die zin ben ik op dat gebied nog steeds actief. Zij het in een bredere context. Ik ben er in ieder geval heel trots op en nog steeds dankbaar dat ik van het bestuur de ruimte heb gekregen. En dat ik met mijn teamleden dit mooie proces heb mogen doorlopen. Iets met Strategie en leiderschap…

 Advies


Mijn advies is: bepaal wat je doel is, groots en meeslepend! Formuleer een BHAG en daaraan een pay-off. En ga daarmee aan de slag. Bedenk niet van te voren wat er allemaal zou kunnen gebeuren of mis zou kunnen gaan. Laat los en ga los! Communiceer, twitter, breng een beweging tot stand. Nodig mensen uit die met je mee willen denken. Maak ze nieuwsgierig. Die beweging gaat jou helpen om je doel te verwezenlijken. Er dienen zich ideeën en middelen aan die je weer kunt gebruiken. Haal jouw probleem uit de context waarin het is ontstaan, en verbaas je over de energie die vrij komt. Gebruik de dynamiek als dynamo.


Wordt vervolgd.