Begin met why

Door in uw organisatie of team in een bijeenkomst te beginnen met de ‘waarom-vraag’ ontstaat vanuit verbazing (waarom die vraag?) via nieuwsgierigheid (had ik nog niet zo bekeken) een herijkte of meer actuele doelen, visie en missie. Het faciliteren vanuit een waardevrij en belangeloos perspectief van mijn kant, ontstaat een veilige setting om deze cruciale vragen te kunnen beantwoorden.


Het verhaal
Begin met Why, en dus waarom? Tijdens TEDx Maastricht 2011 mocht ik kennismaken met de theorie van Simon Sinek: Start with Why. Oftewel begin met de waarom-vraag. Waarom? Sinek kwam er tijdens zijn onderzoek achter dat briljant presterende ondernemingen beginnen met de vraag, althans zo vertaal ik het, waarom ze eigenlijk op Aarde zijn? Wat is de visie en waarin zit de toegevoegde waarde? 

En dan gaat het niet over het product dat ze maken, maar wat dit product bijdraagt aan een betere wereld, of bijdraagt aan een verandering. Waar zit de passie, waar zit de drive? Ik vertaal het als emotionele en sociale toegevoegde waarde. En dat geldt dus voor iedere organisatie, niet alleen bedrijven. Zo is ook de BHAG (Big Hairy Audacious Goal)  ‘Nul verkeersslachtoffers‘ een mooi voorbeeld van het starten met de waarom-vraag.

Voorbeeld  > Zorgen om de Zorg


Zorginstellingen zijn onder de tucht van de markt en de verzekeraars nogal eens kwijt waarvoor ze ooit zijn ontstaan. Juist: de zorg voor je naaste. Annemarie van Dalen heeft er voor Verkenning Nieuw Nederland een prachtige essay over geschreven. Haar ervaring is als een zorginstelling weer terug gaat naar de basis, een visie die je met elkaar deelt, de kwaliteit van de zorg met sprongen omhoog schiet, in tegenstelling tot zorginstellingen die worden geregeerd door ‘kwaliteits’-indicatoren.


In datzelfde boek heb ik overigens een essay over de rol van het bedrijfsleven in verkeersveiligheid (binnen de context ‘Maak van de nul een punt’) geschreven.

 Hoe, wat en 3 breinen


Volgens Sinek kan, nadat de waarom vraag is beantwoord, pas worden overgestapt naar de Hoe-vraag. Hoe wil je die visie bereiken? Is dat door een onderscheidende marketing? Of door een bijzondere dienstverlening? Of via een 3.0 verdienmodel? En vervolgens kun je pas overstappen op de Wat-vraag. Wat ga je dan maken of aanbieden? Het mooie aan het model van Sinek is dat deze werkwijze ook past binnen de ontwikkeling van ons brein. Het drie breinen model past wonderwel binnen de theorie van Sinek.


In een volgend blog zal ik uitleggen hoe deze theorie is te concretiseren in de dagelijkse praktijk van al dan niet goed presterende werkgemeneenschappen. Door een tussenstap te maken is de why en how door te vertalen in een Credo beslisdriehoek. En daarmee is jouw gids naar succes een feit.

 I have a plan!


Starten met de Why vraag is ook waarin grote leiders zich onderscheiden. “I have a dream”, van Martin Luther King is spreekwoordelijk geworden voor leiderschap. King was iemand die miljoenen mensen aan zich wist te binden, en dan niet door zijn plan (wat gaan we doen?) met zijn gehoor te delen, maar zijn droom.


Op de site van Eurib vond ik een artikel waarin de theorie in het Nederlands wordt uitgelegd.

 In de onderstaande video maakt Sinek zijn theorie helder aan zijn gehoor.