Maken van een visual

Samen met Jan Selen maak ik samen met een groep (opdrachtgever en stakeholders) een praatplaat, of visual, van een droomdoel, een visie of een missie. Om te kunnen beginnen met een visual organiseer ik eerst een inspiratiesessie met de opdrachtgever, zijn/haar collega's en (belangrijk) de stakeholders. Tijdens die inspiratiesessie gaan groepen aan de slag om zelf een visual of een collage te maken. 

Het maken van een visual is een vorm van design thinking.

Werken met beelden werkt zoveel beter dan werken met teksten. Een beeld of een tekening is en waardevrije verbeelding van een mening of een denkbeeld. Jouw denkbeeld. Daar kan niemand het oneens mee zijn, hooguit dat iemand een andere tekening heeft gemaakt. Zo ontstaat een dialoog waarin nieuwsgierigheid naar de achterliggen de gedachten van dat beeld de boventoon voert, en niet het overtuigen van je eigen gelijk.

Met die droombeelden gaan we samen met de tekenaar aan de slag om samen toe te werken aan de praatplaat. Ook dat is een proces van tekenen, uitleggen wat met de tekening wordt bedoeld, opnieuw tekenen, reframen, herschikken enzovoorts. Een iteratief proces dat uiteindelijk leidt tot een eerste concept. In het atelier wordt dat concept door de tekenaar verder uitgewerkt. 

In een nieuwe bijeenkomst wordt het eerste concept besproken en aangescherpt. Ook dit is weer een intensief proces van uitleggen, tekenen, bespreken. enz. Met deze nieuwe input gaat de tekenaar in zijn atelier aan de slag om een aangescherpte versie te maken. Deze is dan meestal ook de versie waar iedereen blij mee is. De visual is klaar en kan worden gebruikt om het verhaal van de visie te vertellen aan achterban, nieuwe stakeholders, (wijk)raden enz.

LEAVE A COMMENT